logopl                                                                                                                                                      Skip to English version pol

E-ISSN 2084-1558   ISSN 2084-7696

Do pobrania:

Przestrzeń Społeczna (Social Space) nr 2/2022 (24)

Od Redakcji:

Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść - Zbigniew Rykiel

You need to know when to leave the stage - Zbigniew Rykiel

Artykuły:

Zaangażowanie społeczne polskich migrantów w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a ich opinia o skutkach brexitu - Jarosław Kozak, Marek Wódka, Stanisław Fel

Communication, women and culture in society: the impact of social media on women in Indonesia - Sumrah Ap, Anugerah Febrian Syam, Andi Nurhikmah

Eseje:

Polityka w geografii zamiast geografii politycznej. Wywiad z profesorem Stanisławem Leszczyckim - Zbigniew Rykiel

Recenzje:

Oporopowrotnicy - Zbigniew Rykiel

 

Przestrzeń Społeczna (Social Space) nr 1/2022 (23)

Od Redakcji:

Bez odpowiedzialności zbiorowej - Zbigniew Rykiel

No collective responsibility - Zbigniew Rykiel

Artykuły:

Near abroad Russian foreign and domestic policy in the first decade of the twenty first century - Gregory Onah, Hermanu Iriawan, Andi Octamaya Tenri Awaru, Samuel Akpan Bassey

Public activism of the war period: structure, forms and possibilities - Nataliia Khoma

Contingencies of self-worth in relation to a person’s Facebook use - József Tóth, Judit Kovács

Muslims in the city of Calabar spatial segregation and the ghetto - Onos Godwin Idjakpo

Esseje:

Revolutionising of Jewish and Ukrainian prisoners of war in Freistadt Camp, Austria-Hungary (1915-1917): social dimension - Ihor Sribnyak, Natalia Yakovenko, Viktor Matviyenko

Recenzje:

Zamiast recenzji - Zbigniew Rykiel

 

Przestrzeń Społeczna (Social Space) nr 2/2021 (22)

Od Redakcji:

Zgroza nagości na semiperyferiach - Zbigniew Rykiel

Naked horror in the semi-periphery - Zbigniew Rykiel

Artykuły:

Investigating the impact of ethnicity on citizens’ reflecting urban problems of urban deteriorated areas in Iran: the case of Takab city - Saeed Najd Ataei Sarkarabad, Elahe Rezaei, Hamid Mohammadi

Menace of street urchins in Nigeria - Christopher O. Akpan, Dorathy C. Akpan, Samuel Akpan Bassey

The parasite syndrome. Urban and metropolitan social inequality – a global, European and Polish outlook - Krzysztof Bierwiaczonek, Robert Pyka

Ethno-linguistic identity of small ethnic groups in the Russian province: case studies of Poles and Azerbaijanis - Yulia Balakina, Natalya Gronskaya

Zarządzanie bezpieczeństwem ekologicznym miast i regionów w kontekście pandemii COVID-19 - Ewa Jadwiga Lipińska

Esseje:

Negotiating space for posing selves within and beyond gender dynamics - Manosh Chowdhury

National and political activity of the Jewish prisoners from the Russian Army at the Freistadt Camp, Austria-Hungary in 1916 – early 1918 - Ihor Sribnyak, Natalia Yakovenko, Yevheniy Spitsin

Notatki naukowe:

Znaczenie genius loci a modernizacja Bazaru Różyckiego - Alicja Kozarzewska

 

Przestrzeń Społeczna (Social Space) nr 1/2021 (21)

Od Redakcji:

Kultura organizacyjna i długie trwanie na semiperyferiach - Zbigniew Rykiel

Organisational culture and long duration on the semi-peripheries - Zbigniew Rykiel

Artykuły:

Cities of consumers: a reading of the 2011 English riots - Ryan Service

The reasons, impacts and limitations of cybercrime policies in Anglophone West Africa - Yushawu Abubakari

Informacja i dezinformacja w przestrzeni publicznej - Jadwiga Mazur

Koncepcja ekozarządzania miastami w kontekście zrównoważonego rozwoju
i odpowiedzialności społecznej
- Ewa Jadwiga Lipińska

Universal basic income as a form of social contract: assessment of the prospects of institutionalisation - Nataliia Khoma, Ihor Vdovychyn

Efekt trzeciej osoby jako jeden z przejawów wpływu mediów na odbiorcę. Geneza i perspektywy badawcze - Rafał Waśko

Recenzje:

Social evolution of Estonia since the 1990s - Henrietta Nagy

Grounded nationalisms - Zbigniew Rykiel

Komentarze:

Wspomnienie o profesorze Władysławie Misiaku - Stanisław Kłopot

 

Przestrzeń Społeczna (Social Space) nr 2/2020 (20)

Od Redakcji:

Zdystansowanie - Zbigniew Rykiel

Distancing - Zbigniew Rykiel

Artykuły:

The culture of slavery in traditional context and globalised society - Emmanuel Orok Duke, Stella E. Osim

Residential satisfaction and mobility in Göktürk peripheral neighbourhood - Somaiyeh Nasrollahzadeh, Turgay Kerem Koramaz

Centrope as a laboratory of cross-border cooperation – lessons from 17 years of the Centrope region (2003-2019) - Milan Husár, Matej Jaššo, Thomas Dillinger

Xenophobia in Africa: origins and manifestations - Peter O. O. Ottuh

The role of the military to national development in Nigeria - Kemi Anthony Emina, Ephraim Ahamefula Ikegbu

SARS-CoV-2 pandemic as an anomie - Marek A. Motyka, Ahmed Al-Imam, Mustafa H. Ajlan Aljarshawi

Technology, environmental sustainability and the ethics of anthropoholism - Samuel Akpan Bassey

Esseje:

Bez retuszu. Wywiad z profesorem Kazimierzem Dziewońskim - Zbigniew Rykiel

Komentarze:

Bohdan Maria Jałowiecki (26.02.1934 – 09.12.2020) - Marek S. Szczepański

Bohdan - Zbigniew Rykiel

 

Przestrzeń Społeczna (Social Space) nr 1/2020 (19)

Od Redakcji:

Wolność nauki na semiperyferiach a pandemia - Zbigniew Rykiel

Freedom of science in the semi-periphery vs pandemic - Zbigniew Rykiel

Artykuły:

Proces otwierania się architektury od modernizmu po współczesność - Mateusz Włodarek

Continuity and contestation. Structural and cultural background of transportation preferences in Poland - Dawid Krysiński, Jacek Szczepański

Migrująca teranga. O współczesnych przemianach afrykańskiego systemu świadczeń całościowych we Włoszech - Małgorzata Rygielska

Wspólnoty wirtualne między bezpieczeństwem a zagrożeniem i mitem a rzeczywistością - Jadwiga Mazur, Magłorzata Kuć

From festival to social communion: a Nigerian experience - Emmanuel Orok Duke, Stella E. Osim

Ostoja tradycjonalizmu w procesie modernizacji - Zbigniew Rykiel

Esseje:

The Nigerian problems of development and human security - Kemi Anthony Emina

Recenzje:

Zbigniew Rykiel i przestrzeń społeczna - Jadwiga Mazur

 

Przestrzeń Społeczna (Social Space) nr 2/2019 (18)

Od Redakcji:

Napiwek badawczy - Zbigniew Rykiel

Research tip - Zbigniew Rykiel

Artykuły:

Zmiana tożsamości uniwersytetów w świetle teorii organizacji Niklasa Luhmanna - Andrzej Stawicki

Dobrowolna współpraca badaczy jako forma samorozwoju naukowego oraz emanacja wolności akademickiej, na przykładzie Grupy Roboczej Polskich Geografów Społecznych - Grażyna Prawelska-Skrzypek

Determinants of turnover intention among women in science and technology: A study of work-family role conflict - Anthonia Ginika Uzoigwe, Wah Yun Low, Siti Nurani Mohd-Noor

Spatial segregation of traditional buildings over a conservation site in Kastamonu - Zeynep Özdemir, Turgay Kerem Koramaz

Esseje:

W poszukiwaniu piękniejszego świata - Małgorzata Mizia

Recenzje:

Demystifying the Algorithmic Drama - Mitch Davies, Mike Lloyd

 

Przestrzeń Społeczna (Social Space) nr 1/2019 (17)

Od Redakcji:

Społeczeństwo obywatelskie i zarządzanie przez kulturę na semiperyferiach - Zbigniew Rykiel

Civil society and the management through culture in a semi-periphery - Zbigniew Rykiel

Opinia o anonimowej opinii - Zbigniew Rykiel

The internationalisation via parochialisation by a ministerial anonymous - Zbigniew Rykiel

Artykuły:

Odpowiedzialność państwa za środowisko naturalne i społeczne w kontekście teorii internalizacji kosztów zewnętrznych - Ewa J. Lipińska

Przestrzenie życia dorosłych osób niepełnosprawnych – możliwości, bariery i wyzwania - Beata Jamrógiewicz

Geopolityka Trójmorza - Wojciech Gizicki, Piotr Łoś

Anti-sociality in the street? A video-based study of cyclists and cellphone ‘distracted’ pedestrians - Mike Lloyd

The processes of political cultural delimitation in Russian and Ukrainian border regions - Valentin Babintsev, Viktor Sapryka, Andrei Vavilov, Olga Zvyeryeva

Notatki naukowe:

Zagospodarowanie parku im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu
w opinii użytkowników
- Marta Borowska-Stefańska

 

Przestrzeń Społeczna (Social Space) nr 2/2018 (16)

Od Redakcji:

Semiperyferie 2.0 - Zbigniew Rykiel

Semi-peripheries 2.0 - Zbigniew Rykiel

Artykuły:

Odpowiedzialność społeczna miast w kontekście konstytucyjności zrównoważonego rozwoju - Ewa J. Lipińska

Web 2.0. Próba chronologizacji i konceptualizacji zjawiska - Jarosław Kinal

The impact of supervision in social work on the burnout syndrome prevention - Milan Schavel, Bohuslav Kuzyšin, Anna Bérešová, Stanislava Hunyadiová

Esseje:

Czy na uniwersytetach poszukuje się prawdy? - Bartłomiej Krzych

Recenzje:

Industrial modernity in a paradox-ridden boomtown - Eeva Kesküla

 

Przestrzeń Społeczna (Social Space) nr 1/2018 (15)

Od Redakcji:

Peryferializacja semiperyferii - Zbigniew Rykiel

The peripheralisation of the semi-periphery - Zbigniew Rykiel

Artykuły:

Lokalne centrum usługowe: w poszukiwaniu formy i funkcji - Łukasz Damurski, Jerzy Ładysz, Jacek Pluta, Wawrzyniec Zipser, Magdalena Mayer-Wydra

Doktryna odpowiedzialności społecznej miast - Ewa Jadwiga Lipińska

Pokolenie smombów: charakterystyka i typologia - Marek A. Motyka

Esseje:

Miasto i kultura - Małgorzata Mizia

The West’s confusion: origins and implications - Yuriy Temirov

Recenzje:

Performing the Nation - Steve Matthewman

Krytyka:

„Grzeczność wszystkim należy, lecz każdemu inna” . Krytyka artykułu Zbigniewa Rykla: Funkcje społeczne i dynamika etykiety akademickiej - Beata Kuźniarowska

Grzeczność należy się wszystkim, lecz niektórym bardziej. Odpowiedź na krytykę Beaty Kuźniarowskiej - Zbigniew Rykiel

 

Przestrzeń Społeczna (Social Space) nr 2/2017 (14)

Od Redakcji:

Semiperyferie jako naszość - Zbigniew Rykiel

Semi-peripheries as us-ness- Zbigniew Rykiel

Artykuły:

Urbanizacja natury i produkcja miejskiej niesprawiedliwości przestrzennej - Mateusz Nowacki

Wizytówki miasta i miejsca magiczne jako elementy budowy tożsamości miasta i jego mieszkańców na przykładzie wyników „Rzeszowskiej diagnozy społecznej” - Hubert Kotarski

Aktywność nadodrzan w miejscu ich zamieszkania - Paulina Olejniczak-Brząkała

Przestrzeń geograficzna w translatorze Google’a - Zbigniew Rykiel

Geografia klasyczna w czasach postprawdy. Artykuł polemiczny - Walentin Michajłow

Eseje recenzyjne:

Socjologia. Analiza podręcznika - Zbigniew Rykiel

Recenzje:

Kreacje miasta - Zbigniew Rykiel

Dobre miasto - Zbigniew Rykiel

Mieszkańcy osiedla w sytuacji konfliktu ekologicznego w mieście - Paulina Olejniczak-Brząkała

 

Przestrzeń Społeczna (Social Space) nr 1/2017 (13)

Od Redakcji:

Semiperyferie jako muzeum- Zbigniew Rykiel

Semi-peripheries as a museum - Zbigniew Rykiel

Artykuły:

Cultural intelligence: key influences - Judit Garamvölgyi, Ildikó Rudnák

Tożsamość przestrzenna w badaniu przestrzeni miejskiej. Przykład gdańskiej dzielnicy Oliwa - Adam Kosznicki

Do national identities exist? - Siniša Malešević

The socio-political importance of blackouts in South Africa - Alasdair Neilson

Brexit and Scotland: towards a political geography perspective - Ronan Paddison, Norman Rae

Recenzje:

Zamknięte drzwi Europy - Ireneusz Wojaczek

 

Przestrzeń Społeczna (Social Space) nr 2/2016 (12)

Od Redakcji:

Klaunokracja 2.0 i bolesny koniec patriarchatu na semiperyferiach
- Zbigniew Rykiel

Clownocracy 2.0 and the painful end of patriarchy on the semi-peripheries - Zbigniew Rykiel

Artykuły:

Identyfikacje narodowe i etniczne imigrantów i ich potomków - Renata Suchocka

How to Frame a Bank Bailout: Lessons from Ireland during the Global Financial Crisis - Naoise McDonagh

W poszukiwaniu standardu e-partycypacji w planowaniu przestrzennym - Łukasz Damurski, Anita Krupska

Esseje:

Transformative education in the New Orleans participative planning: critical pragmatism for the rebuilding of the communityafter hurricane Katrina - Fiammetta Fanizza

Recenzje:

Subiektywna socjologia sztuki - Agata Sulikowska-Dejena

Mozaika rozmaitości - Agata Sulikowska-Dejena

Utopistyka czy eutopistyka - Paweł Szczech

Komentarze:

Zygmunt Bauman (1925-2017) - Tomasz Goban-Klas

 

Przestrzeń Społeczna (Social Space) nr 1/2016 (11)

Od Redakcji:

Śmieszność semiperyferii - Zbigniew Rykiel

The ridicule of semi-peripheries - Zbigniew Rykiel

Artykuły:

Język w przestrzeni internetu - Anna Panek

Okupacja przestrzeni publicznej jako taktyka współczesnych ruchów protestu - Jarosław Chodak

Class, neoliberalism and New Zealand - Bruce Curtis

The presence of things: a study of the lego brick and the medication box as participants in peoples’ lives - Inger Beate Larsen, Else Cathrine Melhuus

Stereotypy, manipulacja i głupota jako elementy narracji medialnej i naukowej o przestrzeni wyborczej Polskii - Zbigniew Rykiel

Turystyka etniczna a turystyka sentymentalna - Marek Motyka

Eseje recenzyjne:

Pamięć społeczna i przestrzeń miejska - przypadek Poznania - Adam Kosznicki

Recenzje:

Społeczny wymiar kryzysu - Zbigniew Rykiel

Społeczno-kulturowe aspekty przyswajania i przekształcania przestrzeni - Izabela Pelc

E-migranci, czyli sześciomiesięczny detoks od nowych technologii - Iwona Rzeszutek

 

Przestrzeń Społeczna (Social Space) nr 2/2015 (10)

Od Redakcji:

Nałka zamiast nauki - Zbigniew Rykiel

Sighence rather than science - Zbigniew Rykiel

Artykuły:

Of place and Alice Springs: Two contested sites in an Australian outback community - Dominic Andrae

Przemiany audiosfery życia codziennego wsi - Małgorzata Dziekanowska

Miejsca spotkań w kontekście postmaterialistycznych wartości w suburbiach (przykład gmin Podkowa Leśna i Brwinów) - Dorota Mantey

Funkcje społeczne i dynamika etykiety akademickiej  - Zbigniew Rykiel

Hipotezy głosów nieważnych w wyborach powszechnych w Polsce po 1989 r. - Przemysław Śleszyński

Dobór gości do wieczornych programów publicystycznych w Telewizji Polskiej jako próba wywierania wpływu na zachowania wyborcze - Krzysztof Piróg

Esseje:

Arts management beyond eventification - Laura Verdi

Notatki naukowe:

An analysis of complex development in the micro-region of Gyöngyös - Antónia Szűcs

Eseje recenzyjne:

Miasto i jego przestrzeń - Elżbieta Panek, Anna Panek

Recenzje:

Bariery komunikacyjne w instytucji oświatowej - Mariola Kinal

 

Przestrzeń Społeczna (Social Space) nr 1/2015 (9)

Od Redakcji:

Normy i dylematy semiperyferii - Zbigniew Rykiel

Norms and dilemmas of semi-peripheries - Zbigniew Rykiel

Artykuły:

Zachowania terytorialne w internecie a inflacja przestrzeni społecznej - Sebastian Skolik

Segregation in Istanbul: Measuring segregation in an ever-changing city - Ela Atac

Miejski system okazji i jego użytkownicy - Mateusz Błaszczyk

Wizerunek wrocławskiego Nadodrza po działaniach rewitalizacyjnych 2009-2013 - Michał Dębek, Paulina Olejniczak

Esseje:

Ograniczenia artysty - Mirosław Baca

Recenzje:

Tożsamość i terytorium - Elżbieta Panek, Anna Panek

Krytyka:

Skutki Rydzyny po 30 latach - Zbigniew Rykiel

Komentarze:

Ewa - Bohdan Jałowiecki

 

Przestrzeń Społeczna (Social Space) nr 2/2014 (8)

Od Redakcji:

Szaleństwo czy metoda? Modernizacja przez biurokratyzację
i prekaryzację -
Zbigniew Rykiel

Madness or a method? Modernisation through bureaucratisation and precarisation - Zbigniew Rykiel

Artykuły:

Street art a estetyka miejskich przestrzeni publicznych - Martyna Fołta

Rzeczy jako reklama - Andrzej Kisielewski

Newcomers in Polish local communities local and global migration - Kaja Skowrońska, Anna Wrona

Maori and Pacific student experiences - David Tokiharu Mayeda, ‘I.-Futa-Helu ‘Ofamo’oni, Hilary Dansey Dutton, Moeata Keil, Elaina Lauaki-Vea

Towards people’s experiences and behaviours within their worlds. The integrative-transactional framework for studying complex people-environment interactions - Michał Dębek

Recenzje:

Władza komunikacji - Rafał Waśko

 

Przestrzeń Społeczna (Social Space) nr 1/2014 (7)

Od Redakcji:

Humanistyka a semiperyferializacja - Zbigniew Rykiel

Humanities vs semi-peripherialisation - Zbigniew Rykiel

Artykuły:

Changes in personal social space in a transition society - Anu Masso, Signe Opermann, Viivika Eljand

„Miejscy wieśniacy” w metropolii. Przypadek świętochłowickiej dzielnicy Lipiny - Kazimiera Wódz, Monika Szpoczek-Sało

Esseje:

Aesthetics in urban space: architecture and art for sustainable cities - Laura Verdi

Optyka władzy. Wokół współczesnych technik panoptycznych - Michał Sikora

Notatki naukowe:

Social media as a new area of teaching in higher education - Jarosław Kinal, Zbigniew Rykiel

Recenzje:

Ekonomia polityczna jako socjologia rozwoju miast - Zbigniew Rykiel

Ideological and banal rather than normative nationalism - Zbigniew Rykiel

Teoria systemów społecznych - Gabriela Brzozowska

Socjologiczne aspekty mitu - Monika Gruba

Podział społeczeństwa polskiego - Justyna Krasowska

 

Przestrzeń Społeczna (Social Space) nr 2/2013 (6)

Od Redakcji:

Normy i dylematy semiperyferii: społeczeństwo niewiedzy i pustynia poministerialna - Zbigniew Rykiel

Norms and dilemmas of the semi-periphery: the society of ignorance and the post-ministerial desert - Zbigniew Rykiel

Artykuły:

Przemiany więzi społecznych w metropoliach - Rafał Waśko

Organizowanie miejskiego aktywizmu w Polsce: Kongres Ruchów Miejskich - Maciej Kowalewski

Blackouts: a sociology of electrical power failure - Steve Matthewman, Hugh Byrd

Maintaining an international order of peace under conditions of growing natural resource scarcity and global climate change - Tracey Skillington

Eseje recenzyjne:

Vratislavia interculturalis - Zbigniew Rykiel

Recenzje:

Socjalizacja na pograniczu zachodnim - Zbigniew Rykiel

Krytyka:

Kulisy systemu - Zbigniew Rykiel

 

Przestrzeń Społeczna (Social Space) nr 1/2013 (5)

Od Redakcji:

Normy i pozory - Zbigniew Rykiel

Norms vs appearances - Zbigniew Rykiel

Artykuły:

From Imperial Capital to Global City: representing the lives of migrants in London through novels, films, and oral history - John Eade

When the Kondratieff winter comes: an exploration of the recent economic crisis from a long wave theory perspective - Zenonas Norkus

Modernisation and development of environmental consciousness in Estonia: a paradigmatic approach - Maie Kiisel

Metaphor and environmental health discourse in Canada's Chemical Management Plan: Hegemonic closures around chemical exposure - John Eyles, Sara Edge, Emily Eyles

Globalne aspiracje grupy BRICS - Gracjan Cimek

Eseje recenzyjne:

Theory from semi-periphery - Charles Crothers

Bezludna wyspa, nora, grób - Wanda Witek-Malicka

Recenzje:

Suburbanizacja po polsku - Marika Pirveli

Religia jako uniwersalna instytucja społeczna - Monika Gruba

Relacje międzyludzkie w wirtualnej przestrzeni internetu - Rafał Sowa

Książka w czasach neoliberalnego urbanizmu - Mirosława Kania

Komentarze:

Promocja dla kogo? Komentarz do artykułu Justyny Krasowskiej - Zbigniew Rykiel

Rap głosem miasta. Odpowiedź Zbigniewowi Ryklowi - Justyna Krasowska

 

Przestrzeń Społeczna (Social Space) nr 2/2012 (4)

Od Redakcji:

Normy społeczne a prawne - Zbigniew Rykiel

Social vs legal norms - Zbigniew Rykiel

Artykuły:

O potrzebie końca socjologii miasta - Katarzyna Kajdanek

Transforming social exclusion to benefit in the slum areas of the Global South through neighbourhood identity: lessons from Ajegunle slum in Lagos, Nigeria - Kunle lfesanya, Immaculata N'wokoro

Sociology and the military - Steve Matthewman

Zarządzanie obszarami metropolitalnymi na przykładzie francuskich rozwiązań instytucjonalnych między inercją a zmianą - Robert Pyka

Działalność polskich artystów tworzących kulturę hip-hop jako narzędzie promowania miast i metropolii polskich - Justyna Krasowska

Esseje:

Rydzyna: the anatomy and symbolism of a scientific counter-revolution - Zbigniew Rykiel

Recenzje:

Interpretacje ideologii nauk społecznych - Marcin Lustofin

Systemy-Światy - Gabriela Brzozowska

Socjologia mobilności - Tomasz Pogorzelec

 

Przestrzeń Społeczna (Social Space) nr 1/2012 (3)

Od Redakcji:

Lokalność a uniwersalność - Zbigniew Rykiel

Locality vs universality - Zbigniew Rykiel

Artykuły:

Concepts of the metropolis as a form of the city and region: inspirations for sociology - Zbigniew Rykiel

Participation at any price? The ambivalence of the renaissance of direct democracy in German municipalities - Frank Eckardt

Journeys to home and liminal spaces among former refugees: exploring identity and belonging among Vietnamese-Canadians - Huven Dam, John Eyles

Osiedla grodzone: świadomościowe aspekty podziałów społeczno-przestrzemwch i więź sąsiedzka - Magdalena Szczepańska

Przestrzeń więźnia w KL Auschwitz-Birkenau. Analiza przestrzeni represyjnej z uwzględnieniem wspomnien Dzieci Oświęcimia - Wanda Witek-Malicka

Esseje:

Sztuka uliczna jako narzędzie kontestacji w przestrzeni publicznej metropolii - Monika Gruba

Notatki naukowe:

Internet agorą wyborczą XXI wieku - Jarosław Kinal

Recenzje:

Mury widzialne i niewidzialne - Dorota Olko

Kultura nowego kapitalizmu - Jarosław Kinal

 

Przestrzeń Społeczna (Social Space) nr 2/2011 (2)

Od Redakcji:

Normy i formy - Zbigniew Rykiel

Norms and forms - Zbigniew Rykiel

Artykuły:

Borders or peripheries: pre- and post-neopositivism vs the language of sociology - Zbigniew Rykiel

Life-political reflection on liberation, alienation and governance - Pirkkoliisa Ahponen

Farmers' Markets: commoditising New Zealand rural identity myths - Claudia Bell, Heather Beeston

East-Central European migrants in Sweden - Migration motives and migration outcome - Jenny Olofsson, Kerstin Westin

Przestrzeń odmieniona. Społeczna recepcja nowej marki miejskiej na przykładzie Metropolii Silesia - Aleksandra A. Wycisk

Recenzje:

Czas plemion? - Wioletta Knapik

Walka na wrażenia - Rafał Waśko

Zakamarki marki - Jarosław Kinal

Ayahuasca - psychodelik Amazonii i jego znaczenie dla społeczeństw Europy - Tomasz Ziembicki

Krytyka:

Centres and peripheries: a critique of the critique as a starting point of a critical geography of (Polish) geography - Ulrich Best

Komentarze:

Norms vs conventions. A commentary on Ulrich Best - Zbigniew Rykiel

 

Przestrzeń Społeczna (Social Space) nr 1/2011 (1)

Od Redakcji:

Normy, a nie punkty - Zbigniew Rykiel

Norms rather than scores - Zbigniew Rykiel

Artykuły:

Polish electoral geography and its methods - Zbigniew Rykiel

On the role oí the informal sector in the changing socio-economic landscape of the Cape Town metropolitan area - Daniel Jacobus du Plessis, Hermanus Stephanus Geyer, Amanda van Eeden

Krajobraz postindustrialny. Przestrzeń i miejsce w doświadczeniu osobistym mieszkańców dawnego osiedla robotniczego Ksawera w Będzinie - Kazimiera Wódz, Monika Gnieciak

Przestrzenny substrat interakcji - Dominik Porczyński

Old, yet young: travel-activity patterns among new pensioners in Sweden - Kerstin Westin, Bertil Vilhelmson

Esseje:

Kultura na rynku - Zygmunt Bauman

The paradise that never was - Alcida Rita Ramos

Co fotografuje turysta? - Marian Golka

Notatki naukowe:

A case of trans-community: Jin-street in Beijing - Che Fei

Krytyka:

Krytyka krytyki czyli elementy socjologii geografii - Zbigniew Rykiel

Kontrowersje wokół jedności i tożsamości geografii - Witold J. Wilczyński

Komentarze:

O geopolityce realistycznie. Komentarz do artykułu Zbigniewa Rykla - Andrzej Werblan

O obawach idealistycznie. Odpowiedź na komentarz Andrzeja Werblana - Zbigniew Rykiel

Recenzje:

Upadłe państwa - Zbigniew Rykiel

 

Osoby chcące publikować w naszym periodyku zachęcamy do zapoznania się z treścią zakładki Informacje dla autorów.

Przed nadesłaniem recenzji prosimy o zapoznanie się z treścią zakładki Informacje dla autorów.

Wszystkie prawa zastrzeżone "Przestrzeń Społeczna (Social Space)"